banner.png

  Căn cứ Quyết định số 0381/QĐ-PCBL ngày 09/3/2018 của Công ty Điện lực Bạc Liêu về việc kiện toàn lại Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN).   Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo số điện thoại của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty như sau: ...

  Thực hiện theo Thông báo số 02/TB-UBND của UBND thị xã Giá Rai về việc phân công thành phần tham gia và thời gian thực hiện các công trình, phần việc thực hiện Chương trình Tết Quân – Dân trên địa bàn xã Phong Tân, thị xã Giá Rai nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. ...