Kết quả áp dụng công tác 5S tại Công ty Điện lực Bạc Liêu
        Công tác 5S với những bước cơ bản “Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẳn sàng”, 5S yêu cầu tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên trong tổ chức nhằm nâng cao ý thức tự nguyện, tự giác, thay đổi cách suy nghĩ và  những thói quen làm việc.
Chi tiết...
Thực hiện 5S cải thiện môi trường làm việc
         Từ đầu năm 2016, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc lập kế hoạch triển khai thực hiện 5S. Công ty đã hướng dẫn rất cụ thể, kiểm tra tình hình thực hiện của các đơn vị hàng tháng và đưa việc thực hiện chương trình này vào xét điểm thi đua của năm.
Chi tiết...
Tìm hiểu phương pháp 5S
Để cùng nhau tìm hiểu phương pháp 5S sẽ được sử dụng trong toàn Công ty Điện lực Bạc Liêu, chúng ta cùng nhau tìm hiểu phương pháp 5S để thực hiện. Mục tiêu của 5S là xây dựng tinh thần cải tiến liên tục cho cán bộ, nhân viên tại nơi làm việc, xây dựng và phát triển tinh thần đồng đội giữa cán bộ nhân viên trong đơn vị, phát huy vai trò nòng cốt trong lãnh đạo quản lý, tạo tiền đề thực hiện cải tiến năng suất, nâng cao chất lượng… Có thể hiểu “nôm na” là nơi làm việc bẩn, lộn xộn khi áp dụng 5S thì nơi làm việc sạch sẽ, ngăn nắp và khoa học.
Chi tiết...
 
Đầu trang