HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN TRUNG ÁP

 

01. Hồ sơ đề nghị mua điện trung áp.

02. Trình tự cấp điện trung áp.

03. Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt.

04. Giấy đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt.

05. Biểu đồ phụ tải.

06. Biên bản nghiệm thu kỹ thuật.

07. Biên bản nghiệm thu đóng điện.

08. Hợp đồng đầu tư công trình điện.

09. Thoả thuận đấu nối và kỹ thuật.

10. Biên chế hồ sơ nghiệm thu đóng điện.

11. Hồ sơ đề nghị đấu nối.

Để khách hàng thuận lợi trong quá trình thiết kế và thoả thuận đấu nối, khách hàng có thể tham khảo thiết kế mẫu các công trình điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành thông qua Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên khôngQuy định Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện (Download: phần 1, phần 2, phần 3) trong Tổng công ty Điện lực miền Nam