CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN,

SINH VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ ĐỂ Ở

 

  Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện;

  Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện,

  Để hiểu rõ hơn về các quy định của Thông tư 25. Công ty Điện lực Bạc Liêu xin cung cấp thêm thông tin quy định về chính sách giá điện cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở như sau:

  a) Về chính sách giá điện cho người thuê nhà để ở:

  - Người thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (phải có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà trọ).

  - Người thuê nhà có thời hạn dưới 12 tháng, chủ nhà trọ phải đứng tên ký hợp đồng mua bán điện và bên bán điện tính giá điện sinh hoạt theo định mức (4 người/1 định mức) hoặc tính giá điện sinh hoạt theo bậc thang thứ 3 (từ 101 kWh – 200 kWh) cho toàn bộ sản lượng điện sử dụng cho khu vực nhà trọ.

  - Trường hợp chủ nhà cho thuê không kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện trong nhà trọ thì sẽ áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

  - Trường hợp chủ nhà cho thuê kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán điện có trách nhiệm tính giá điện sinh hoạt theo định mức cho chủ nhà trọ (căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn); cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể: 01 người được tính là 1/4 định mức, 02 người được tính là 1/2 định mức, 03 người được tính là 3/4 định mức, 04 người được tính là 1 định mức. Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện đúng quy định.

  b) Về trách nhiệm của chủ nhà cho thuê trong việc thu tiền điện của hộ thuê nhà để ở:

  - Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà để ở đúng theo giá bán lẻ điện trong hóa đơn tiền điện hàng tháng do bên bán điện phát hành.

  - Căn cứ theo mức sử dụng điện thực tế của các hộ thuê nhà, chủ nhà cho thuê được phép thu hồi phần chênh lệch giữa tiền điện trong hoá đơn tiền điện hàng tháng do bên bán điện phát hành và tổng tiền điện thu của người thuê nhà theo giá bán lẻ điện để bù đắp cho tổn thất điện năng, chi phí chiếu sáng và bơm nước dùng chung nhưng không được vượt quá tiền điện trong hóa đơn tiền điện do bên bán điện phát hành.

  c) Về công tác xử lý vi phạm đối với chủ nhà trọ thu tiền người thuê nhà giá cao và kê khai số người thuê nhà để ở không đúng quy định:  

  - Tại điều 12, khoản 6 của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt.

  - Đối với người cho thuê nhà kê khai không đúng số người sử dụng điện để cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt nhiều hơn thực tế thì phải bồi thường lại số tiền bị chênh lệch cho bên bán điện và phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của Bộ Công Thương tại Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013.

  Trong quá trình sử dụng điện, nếu quý khách hàng có gặp khó khăn vướng mắc, hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 19001006/19009000. Công ty Điện lực Bạc Liêu rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý khách hàng.