LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2020

THÁNG 12/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020

THÁNG 11/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020

THÁNG 10/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020

THÁNG 09/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 31/8/2020 đến ngày 01/9/2020 và từ ngày 03/9/2020 đến ngày 06/9/2020

THÁNG 08/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020

THÁNG 07/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020

THÁNG 06/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020

THÁNG 05/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020

THÁNG 04/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 27/04/2020 đến ngày 29/4/2020 và từ ngày 02/05/2020 ngày 03/05/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 20/04/2020 đến ngày 26/04/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 16/04/2020 đến ngày 19/04/2020

- Không có lịch cắt điện từ 01/04/2020 đến ngày 15/04/2020

THÁNG 03/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

THÁNG 02/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 30/01/2020 đến ngày 09/02/2020

THÁNG 01/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 20/01/2020 đến ngày 22/01/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020

 

Lịch sử lịch ngừng giảm cung cấp điện:

- Lịch sử lịch ngừng giảm cung cấp điện năm 2019