LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2020

 

THÁNG 05/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020

THÁNG 04/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 27/04/2020 đến ngày 29/4/2020 và từ ngày 02/05/2020 ngày 03/05/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 20/04/2020 đến ngày 26/04/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 16/04/2020 đến ngày 19/04/2020

- Không có lịch cắt điện từ 01/04/2020 đến ngày 15/04/2020

THÁNG 03/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

THÁNG 02/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 30/01/2020 đến ngày 09/02/2020

THÁNG 01/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 20/01/2020 đến ngày 22/01/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020

 

 

LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2019

 

THÁNG 12/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019

THÁNG 11/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019

THÁNG 10/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

THÁNG 09/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019