- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 30/01/2020 đến ngày 09/02/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 20/01/2020 đến ngày 22/01/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019

 

----- Hết -----