LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2021

THÁNG 06/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021

THÁNG 05/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 24/5/2021 đến ngày 30/5/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 26/4/2021 đến ngày 29/4/2021 và ngày 02/5/2021

THÁNG 04/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/4/2021

THÁNG 03/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021

THÁNG 02/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 17/02/2021 đến ngày 21/02/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 07/02/2021 đến ngày 09/02/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021

THÁNG 01/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 16/01/2021 đến ngày 24/01/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021

Lịch sử lịch ngừng giảm cung cấp điện:

- Lịch sử lịch ngừng giảm cung cấp điện năm 2020

- Lịch sử lịch ngừng giảm cung cấp điện năm 2019