07 câu chuyện truyền thanh

1. Điện thời 4.0

2. Đột phá mới

3. Kế hoạch bất thành

4. Khóc vì câu đuôi

5. Lợi bất cập hại

6. Mua điện kiểu mới

7. Những cú click tiện lợi

10 câu chuyện truyền thanh tiết kiệm điện

 

1. Bức thư tình

 

2. Bừng sáng nơi đảo xa

 

3. Món quà bất ngờ

 

4. Tính già hóa non

 

5. Xài điện không thể chủ quan

 

6. Ích nước lợi nhà

 

7. Đi một ngày đàng học một sàng tiết kiệm

 

8. Điện cơ quan cũng phải tiết kiệm

 

9. Ấm áp tình người

 

10. Muốn lãi phải dùng đèn tiết kiệm điện