TCBC: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO NGHỊ ĐỊNH 81 - ĐIỀU 19. BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020
Chi tiết...
TCBC: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO NGHỊ ĐỊNH 81 - THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
Chi tiết...
TCBC: EVN ĐỀ XUẤT HÀNG LOẠT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN ĐIỀU TRỊ, CƠ SỞ KHÁM CHỮA VÀ KHU CÁCH LY TẬP TRUNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ   Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020 EVN ĐỀ XUẤT HÀNG LOẠT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN ĐIỀU TRỊ, CƠ SỞ KHÁM CHỮA VÀ KHU CÁCH LY TẬP TRUNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Chi tiết...
TCBC: BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19
  Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; trước yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 30/3/2020 với mục tiêu thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ - kế hoạch năm 2020 của Tập đoàn.
Chi tiết...
TCBC: Tình hình hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 2 và mục tiêu nhiệm vụ tháng 3 năm 2020
  Trong tháng 02 năm 2020, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.
Chi tiết...
TCBC-Tổng công ty Điện lực miền Nam: Tình hình hoạt động tháng 01/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 02/2020
  Trong tháng 01 năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đảm bảo phục vụ cung cấp điện ổn định, an toàn đến khách hàng khu vực 21 tỉnh, thành phố phía Nam trong dịp Tết Nguyên Đán 2020, không điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Chi tiết...
TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 01 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 02 năm 2020
  Trong tháng 01 năm 2020, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh, tết Dương lịch, Âm lịch 2020.
Chi tiết...
TCBC: Tình hình hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Bạc Liêu năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020
  Trong năm 2019, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.
Chi tiết...
TCBC: EVN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG - 12/2019”
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ EVN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG - 12/2019”
Chi tiết...
TCBC: Tình hình hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 11 và mục tiêu nhiệm vụ tháng 12 năm 2019
  Trong tháng 11 năm 2019, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.
Chi tiết...
Ngăn chặn việc tuyên truyền hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” trên các thiết bị, phần mềm
  Hiện nay trên thị trường khu vực miền Nam vừa xuất hiện thiết bị biến đổi điện mặt trời (gọi là inverter) xuất xứ từ nước ngoài có ứng dụng phần mềm để theo dõi vận hành hệ thống điện mặt trời trên mái nhà chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò”.
Chi tiết...
TCBC-PCBL: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 10 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2019
  Trong tháng 10 năm 2019, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.
Chi tiết...
TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động tháng 9/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2019
  Trong tháng 09 và 9 tháng đầu năm 2019 Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trong dịp lễ 2/9, các hoạt động phục vụ phát triển kinh tế và xã hội trên địa bàn, không điều hòa tiết giảm phụ tải.
Chi tiết...
TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động tháng 8/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2019
  Trong tháng 08 và 8 tháng đầu năm 2019 Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9 trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.
Chi tiết...
TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động tháng 7/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 8/2019
  Trong tháng 7 năm 2019 Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam. Ngoài nhiệm vụ bảo đảm cung ứng đủ điện để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải, trong tháng 7/2019, EVN SPC còn triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.
Chi tiết...
Các đã đưa
  TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
  TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động tháng 5/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 6/2019
  TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động tháng 4/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 5/2019
  TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động quý I/2019; nhiệm vụ quý II và tháng 4/2019
  TCBC-EVN SPC: Tình hình hoạt động tháng 02/2019 - mục tiêu, nhiệm vụ tháng 3/2019
  TCBC-EVN SPC: Tình hình hoạt động tháng 01/2019 - mục tiêu, nhiệm vụ tháng 2/2019
  Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 9 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10 năm 2019
  Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tháng 8 và mục tiêu nhiệm vụ tháng 9 năm 2019
  Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 8 và mục tiêu nhiệm vụ tháng 9 năm 2019
  Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu 07 tháng đầu năm 2019
  Thông cáo báo chí: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu 06 tháng đầu năm 2019
  Thông tin báo chí: Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019
  Thông tin báo chí Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019
  Thông cáo báo chí: Công bố phát động chương trình bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới
 Trang sau
Đầu trang