Trang chủ Tin tức-sự kiện Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 9 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10 năm 2019

  Trong tháng 9 năm 2019, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đến tháng 9 năm 2019:

1.1. Độ tin cậy cung cấp điện:

  Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 223,2/287,1 phút, đạt kế hoạch và giảm so với 9 tháng cùng kỳ năm 2018 (3.181,5 phút); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,077/1,46 lần, đạt kế hoạch và giảm so với 9 tháng cùng kỳ năm 2018 (3,242 lần); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,36/4,43 lần/khách hàng, đạt kế hoạch và giảm so với 9 tháng cùng kỳ năm 2018 (13,2 lần).

1.2. Phát triển khách hàng và tỷ lệ hộ dân sử dụng diện:

  - Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, Công ty phát triển được 6.846 khách hàng mới.

  - Lũy kế thực hiện đến tháng 9/2019 toàn Công ty xóa được 1.075 hộ, đạt 119,44% so với kế hoạch Tổng công ty giao (900 hộ).

  - Tổng số hộ dân có điện là 225.546 hộ/226.744 hộ, đạt tỷ lệ 99,47%; trong đó, số hộ dân có điện kế chính là 219.753 hộ; số hộ dân có điện kế phụ là 5.793 hộ, chiếm 2,56% số hộ dân có điện.

  - Số xã đạt tiêu chí số 4 nông thôn mới là: 46/49 xã, đạt 93,88%.

1.3. Về tiết kiệm điện:

  Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, sản lượng điện tiết kiệm được là 16.034.972 kW.h, giảm 13,88% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 100,85% so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2019 (15.900.000 kW.h).

1.4. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Đối với khách hàng mua điện hạ áp: Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, Công ty phát triển được 6.778 khách hàng, trong đó có 5.418 khách hàng sinh hoạt và 1.360 khách hàng ngoài sinh hoạt. Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng: Khu vực thành phố, thị trấn, thị xã trung bình 2,790 ngày/khách hàng; khu vực nông thôn 3,762 ngày/khách hàng; khách hàng ngoài sinh hoạt 3,924 ngày/khách hàng.

  - Đối với khách hàng mua điện trung áp: Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, Công ty phát triển mới 68 khách hàng trạm chuyên dùng, với thời gian cấp điện trung bình là 3,588 ngày/khách hàng.

1.5. Về công trình sửa chữa lớn: Đến 30/9/2019, có 09/25 công trình đã hoàn thành, 16/25 công trình đang thực hiện. Đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục, chất lượng và hiệu quả.

1.6. Về công trình đầu tư xây dựng lưới điện: Đến 30/9/2019, có 17/38 công trình đã thực hiện, 21/38 công trình đang thực hiện (trong đó: 10 công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2019, 11 công trình dự kiến chuyển tiếp qua năm 2020).

1.7. Về công tác phát triển năng lượng mặt trời mái nhà: Đến hết tháng 9 năm 2019, toàn Công ty đã phát triển được 134 khách hàng lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà với tổng công suất là 774,1 kWp.

2. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Bạc Liêu trong tháng 10 năm 2019:

2.1. Về công tác cung cấp điện:

  - Tiếp tục thực hiện công tác sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện; thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu sự cố lưới điện.

  - Tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu nâng cao số xã đạt tiêu chí số 4 nông thôn mới.

2.2. Về công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng:

  - Tiếp tục đẩy mạnh công tác “thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt” tại các khu vực trung tâm thành phố/thị xã/thị trấn trong toàn tỉnh Bạc Liêu.

  - Tiếp tục tư vấn, tuyên truyền, vận động người dân, khách hàng đầu tư lắp đặt năng lượng mặt trời mái nhà.

   - Phấn đấu đảm bảo dịch vụ cấp điện cấp độ 4.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270                 Fax: 0291.3824200

Địa chỉ: số 07 Trần Huỳnh, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Website: pcbaclieu.evnspc.vn            Email: pcbaclieu@evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tháng 8 và mục tiêu nhiệm vụ tháng 9 năm 2019 (14:56 - 19/09/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 8 và mục tiêu nhiệm vụ tháng 9 năm 2019 (07:22 - 17/09/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu 07 tháng đầu năm 2019 (08:21 - 20/08/2019)
   Thông cáo báo chí: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (11:02 - 26/07/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu 06 tháng đầu năm 2019 (13:00 - 15/07/2019)
   Thông tin báo chí: Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (19:31 - 29/06/2019)
   Thông tin báo chí Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (19:26 - 29/06/2019)
   Thông cáo báo chí: Công bố phát động chương trình bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới (08:39 - 13/06/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu 05 tháng đầu năm 2019 (09:54 - 10/06/2019)
   Thông cáo báo chí: EVN tổ chức khánh thành văn phòng trụ sở làm việc của Điện lực Trường Sa (08:36 - 21/05/2019)
   Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu năm 2019 (15:53 - 13/05/2019)
   Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 03 tháng đầu năm 2019 (14:10 - 04/05/2019)
   Thông cáo báo chí EVN: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Trung tâm Điều độ Hệ thông điện Quốc gia và chúc Tết cán bộ nhân viên Tâp đoàn Điện lưc Việt Nam (13:45 - 21/02/2019)
   Thông cáo báo chí EVN: Lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình (13:39 - 21/02/2019)
   Thông cáo báo chí EVN: EVN đã đảm bảo cung câp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (13:29 - 21/02/2019)

Đầu trang