Trang chủ Tin tức-sự kiện Thông cáo báo chí
 

TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 01 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 02 năm 2020

  Trong tháng 01 năm 2020, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh, tết Dương lịch, Âm lịch 2020.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2020:

1.1. Độ tin cậy cung cấp điện: Tháng 01 năm 2020

  - Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 16,455/280 phút, đạt kế hoạch;

  - Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,0097/2 lần, đạt kế hoạch;

  - Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,0629/0,38 lần/khách hàng, đạt kế hoạch.

1.2. Phát triển khách hàng và tỷ lệ hộ dân sử dụng diện:

  - Tháng 01 năm 2020, Công ty phát triển được 928 khách hàng mới, trong đó: 740 khách hàng gắn mới sinh hoạt, 83 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt, 105 khách hàng gắn mới để nuôi tôm.

  - Tổng số hộ dân có điện là 226.452/228.477 hộ, đạt tỷ lệ 99,55%; trong đó, số hộ dân có điện kế chính là 222.006 hộ; số hộ dân có điện kế phụ là 5.446 hộ, chiếm 2,4% số hộ dân có điện.

  - Số xã đạt tiêu chí số 4 nông thôn mới là: 46/49 xã, đạt 93,88%.

1.3. Về tiết kiệm điện: Tháng 01 năm 2020, sản lượng điện tiết kiệm được là 1.737.277 kW.h, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 10,27% so với kế hoạch dự kiến Tổng công ty giao năm 2020 (16.920.000 kW.h).

1.4 Công tác xóa câu phụ: Năm 2020, Tổng công ty giao kế hoạch cho Công ty thực hiện xóa 1.800 hộ câu phụ, với tổng số tiền là 11 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư lưới điện là 6 tỷ đồng, chi phí gắn công tơ và nhánh rẽ là 5 tỷ đồng.

1.5. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Đối với khách hàng mua điện hạ áp: Tháng 01 năm 2020, Công ty phát triển được 922 khách hàng, trong đó có 740 khách hàng sinh hoạt và 182 khách hàng ngoài sinh hoạt. Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng: Khu vực thành phố, thị trấn, thị xã trung bình 2,8 ngày/khách hàng; khu vực nông thôn 3,8 ngày/khách hàng; khách hàng ngoài sinh hoạt 3,8 ngày/khách hàng.

  - Đối với khách hàng mua điện trung áp: Tháng 01 năm 2020, Công ty phát triển mới 06 khách hàng trạm chuyên dùng, với thời gian cấp điện trung bình là 3,167 ngày/khách hàng.

1.6. Về công tác phát triển năng lượng mặt trời mái nhà: Đến hết tháng 01 năm 2020, toàn Công ty đã phát triển được 20 khách hàng lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà với tổng công suất là 210 kWp.

2. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Bạc Liêu trong tháng 02 năm 2020:

2.1. Về công tác cung cấp điện:

  - Tiếp tục thực hiện công tác sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện; thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu sự cố lưới điện.

  - Tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu nâng cao số xã đạt tiêu chí số 4 nông thôn mới.

2.2. Về công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng:

  - Tiếp tục đẩy mạnh công tác “thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt” tại các khu vực trung tâm thành phố/thị xã/thị trấn trong toàn tỉnh Bạc Liêu.

  - Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

  - Tiếp tục tư vấn khách hàng đầu tư lắp đặt năng lượng mặt trời mái nhà.

  - Phấn đấu đảm bảo dịch vụ cấp điện cấp độ 4 (cấp điện theo hình thức điện tử).

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270                 Fax: 0291.3824200

Địa chỉ: số 07 Trần Huỳnh, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Website: pcbaclieu.evnspc.vn            Email: pcbaclieu@evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC: Tình hình hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Bạc Liêu năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 (09:41 - 10/01/2020)
   TCBC: EVN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG - 12/2019” (18:55 - 07/12/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 11 và mục tiêu nhiệm vụ tháng 12 năm 2019 (18:50 - 07/12/2019)
   Ngăn chặn việc tuyên truyền hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” trên các thiết bị, phần mềm (16:44 - 13/11/2019)
   TCBC-PCBL: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 10 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2019 (16:26 - 11/11/2019)
   TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động tháng 9/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2019 (13:54 - 01/11/2019)
   TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động tháng 8/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2019 (13:53 - 01/11/2019)
   TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động tháng 7/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 8/2019 (13:51 - 01/11/2019)
   TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (13:49 - 01/11/2019)
   TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động tháng 5/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 6/2019 (13:48 - 01/11/2019)
   TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động tháng 4/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 5/2019 (13:46 - 01/11/2019)
   TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động quý I/2019; nhiệm vụ quý II và tháng 4/2019 (13:44 - 01/11/2019)
   TCBC-EVN SPC: Tình hình hoạt động tháng 02/2019 - mục tiêu, nhiệm vụ tháng 3/2019 (13:40 - 01/11/2019)
   TCBC-EVN SPC: Tình hình hoạt động tháng 01/2019 - mục tiêu, nhiệm vụ tháng 2/2019 (13:36 - 01/11/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 9 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10 năm 2019 (08:50 - 18/10/2019)

Đầu trang