Chi bộ Điện lực Hòa Bình tổ chức lễ tổng kết Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
          Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một giá trị vô cùng quý giá và to lớn đối với đất nước, con người Việt Nam và nhân loại thế giới. Vì thế, việc học tập và làm theo các giá trị đó trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi bộ và bộ máy cơ quan trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Chi tiết...
 
Đầu trang

 
Đầu trang