- Số điện thoại của đường dây nóng của Báo Đấu thầu: (084) 24 3768 6611
- Email của Ban Quản lý đấu thầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam: quanlydauthau@evn.com.vn