Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại; Mua sắm sứ cách điện các loại; Mua sắm Trụ điện, đà cản và đế neo các loại; Mua sắm dây cáp điện các loại
Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 07 Trần Huỳnh, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: 0291 2210216 – Fax : 0291 3824200 Mã số thuế: 0300942001 – 029
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm trang, thiết bị KTAT, dụng cụ PCCC và phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2020 của Công ty Điện lực Bạc Liêu
Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 07 Trần Huỳnh, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: 0291 2210216 – Fax : 0291 3824200 Mã số thuế: 0300942001 – 029
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm thiết bị đóng cắt hạ thế các loại
Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 07 Trần Huỳnh, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: 0291 2210216 – Fax : 0291 3824200 Mã số thuế: 0300942001 – 029
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT ĐTXD công trình Xây dựng Nhà làm việc Điện lực
Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 07 Trần Huỳnh, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: 0291 2210216 – Fax : 0291 3824200 Mã số thuế: 0300942001 – 029
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm hộp công tơ các loại; Mua sắm thiết bị đóng cắt trung thế các loại cho công tác dự phòng xử lý sự cố, SCTX
Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 07 Trần Huỳnh, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: 0291 2210216 – Fax : 0291 3824200 Mã số thuế: 0300942001 – 029
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Gói thầu Cung cấp và lắp đặt công trình Hệ thống NLMTMN tại Văn phòng các đơn vị Điện lực và trạm 110kV tỉnh Bạc Liêu – Giai đoạn 2
Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 07 Trần Huỳnh, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: 0291 2210216 – Fax : 0291 3824200 Mã số thuế: 0300942001 – 029
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại; Mua sắm sứ cách điện các loại; Mua sắm trụ điện và vật liệu xây dựng các loại
Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 07 Trần Huỳnh, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: 0291 2210216 – Fax : 0291 3824200 Mã số thuế: 0300942001 – 029
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ cho tủ điện, cáp ngầm và đường dây trên không
Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 07 Trần Huỳnh, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: 0291 2210216 – Fax : 0291 3824200 Mã số thuế: 0300942001 – 029
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại; Mua sắm phụ kiện mắc dây đặt điện (MDĐĐ) các loại; Mua sắm sứ cách điện các loại; Mua sắm trụ điện và đà cản các loại; Mua sắm thùng điện kế, CB các loại cho công tác SCTX
Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 07 Trần Huỳnh, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: 0291 2210216 – Fax : 0291 3824200 Mã số thuế: 0300942001 – 029
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại; Mua sắm sứ cách điện các loại; Mua sắm Trụ điện và vật liệu xây dựng các loại
Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 07 Trần Huỳnh, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: 0291 2210216 – Fax : 0291 3824200 Mã số thuế: 0300942001 – 029
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Gói thầu Chọn Đơn vị tổ chức đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý năm 2019 - đợt 2
Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 07 Trần Huỳnh, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: 0291 2210216 – Fax : 0291 3824200 Mã số thuế: 0300942001 – 029
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại; Mua sắm trụ điện và đế neo các loại
Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 07 Trần Huỳnh, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: 0291 2210216 – Fax : 0291 3824200 Mã số thuế: 0300942001 – 029
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm màn hình Led phục vụ thông tin dịch vụ khách hàng tại các Điện lực trực thuộc
Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 07 Trần Huỳnh, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: 0291 2210216 – Fax : 0291 3824200 Mã số thuế: 0300942001 – 029
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm lịch xuân Canh Tý năm 2020
Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 07 Trần Huỳnh, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: 0291 2210216 – Fax : 0291 3824200 Mã số thuế: 0300942001 – 029
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm nón bảo hiểm trang bị cho CNVC-LĐ của Công ty Điện lực Bạc Liêu
Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 07 Trần Huỳnh, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: 0291 2210216 – Fax : 0291 3824200 Mã số thuế: 0300942001 – 029
Chi tiết...
Các Trong nước đã đưa
  Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại; Mua sắm sứ cách điện các loại; Mua sắm trụ điện và đế neo các loại
  Mua sắm vật tư thiết bị dự phòng phục vụ xử lý sự cố hệ thống SCADA tại Công ty Điện lực Bạc Liêu
  Mua sắm giấy in nhiệt phục vụ in thông báo tiền điện và biên nhận thanh toán tiền điện.
  Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm trụ điện và vật liệu xây dựng các loại thuộc dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho công trình Cấp điện cho các hộ câu phụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
  Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm nội thất văn phòng cho Nhà làm việc Điện lực Đông Hải
  Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm vật tư thiết bị lắp đặt tủ tụ bù ứng động hạ áp năm 2019
  Thông báo mời thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp công trình Cấp điện các tuyến chưa có điện các khu vực dọc kinh xáng Quản Lộ Phụng Hiệp và các vùng lân cận thuộc tỉnh Bạc Liêu.
  Thông báo mời thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp công trình Cấp điện các tuyến chưa có điện các khu vực dọc Quốc Lộ 1A và vùng lân cận thuộc tỉnh Bạc Liêu
  Thông báo mời thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp công trình Cấp điện các tuyến chưa có điện các khu vực dọc đê Quốc Phòng và các vùng lân cận thuộc tỉnh Bạc Liêu
  Thông báo mời thầu: Gói thầu số 2: Xây lắp công trình Cấp điện các tuyến chưa có điện khu vực vùng lõm thuộc tỉnh Bạc Liêu (các hạng mục còn lại)
  Thông báo mời thầu: Gói thầu chọn đơn vị tổ chức đấu giá VTTB thanh lý năm 2019
  Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác PCCC tại Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế
  Thông báo mời thầu: Gói thầu mua sắm trang bị xe chuyên dùng nâng người làm việc trên cao của Công ty Điện lực Bạc Liêu
  Thông báo mới thầu: Gói thầu Mua sắm vật tư phục vụ công tác xử lý sự cố và dự phòng mạng truyền dẫn trong Công ty
  Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại, mua sắm sứ cách điện loại, mua sắm trụ, đà cản các loại.
 Trang sau
Đầu trang