banner.png

    Căn cứ Quyết định số 1674/QĐ-PCBL ngày 03/7/2017 của Công ty Điện lực Bạc Liêu về việc kiện toàn lại Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN).    Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo số điện thoại của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty như sau:...