Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý


Tin mới new

(13:26 - 29/10/2021)

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 11/2021

  Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) yêu cầu Văn phòng,...

(09:27 - 28/09/2021)

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 10/2021

  Thực hiện thông báo số 8508/TB-EVN SPC ngày 24/9/2021 của Tổng...

(16:05 - 01/09/2021)

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 9/2021

        Thực hiện thông báo số 7604/TB-EVN SPC ngày 27/8/2021...

(07:15 - 28/06/2021)

Thông báo cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 7/2021

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(07:37 - 26/05/2021)

Thông báo về việc cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 6/2021

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(14:27 - 28/04/2021)

Thông báo cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 5/2021

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(15:06 - 26/04/2021)

Triển khai các văn bản pháp luật trong đầu tư xây dựng công trình

  Vừa qua, Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn trong hoạt động đầu tư xây dựng...

(10:51 - 26/03/2021)

Thông báo cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 4/2021

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(08:29 - 03/03/2021)

Thông báo cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 03/2021

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(14:06 - 28/01/2021)

Thông báo cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 02/2021

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(07:28 - 25/12/2020)

Thông báo Về việc cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 12/2020

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(15:18 - 26/11/2020)

Thông báo về việc cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 12/2020

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(21:08 - 22/10/2020)

Thông báo về việc cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 11/2020

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(13:20 - 29/09/2020)

Thông báo về việc cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 10/2020

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(14:20 - 21/08/2020)

Thông báo về việc cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 9/2020

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(15:07 - 28/07/2020)

Cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 8/2020

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(07:46 - 30/06/2020)

Thông báo Về việc cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 7/2020

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(07:17 - 28/05/2020)

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2020

(09:41 - 05/05/2020)

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2020

(15:25 - 08/01/2020)

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu

  Để cập nhật kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật mới phục vụ cho hoạt động sản...

TIN LIÊN QUAN

(14:13 - 08/10/2019)

Thông báo: Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu

  Để cập nhật kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật mới phục vụ cho hoạt động sản...

(13:41 - 20/03/2019)

Thông tư 05/2019 của Bộ Công Thương

(07:52 - 19/11/2018)

Thông báo: Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 11/2018

  Để cập nhật kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật mới phục vụ cho hoạt động sản...

(09:46 - 02/08/2018)

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu

  Để cập nhật kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật mới phục vụ cho hoạt động sản...

(09:02 - 11/06/2018)

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

(08:57 - 19/12/2017)

Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quán đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

(14:16 - 16/08/2017)

Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

(14:00 - 16/08/2017)

Luật 15/2017/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

        Luật 15/2017/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa...