Đấu thầu

Thông báo mời thầu


Tin mới new

(15:09 - 25/11/2021)

TBMT: Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại; Mua sắm nón bảo hiểm trang bị cho CNVC-LĐ của Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:37 - 23/11/2021)

TBMT: Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ 6 tháng đầu năm 2022 cho Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:10 - 19/11/2021)

TBMT: Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 1

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:53 - 15/11/2021)

TBMT: Gói thầu số 5: Quản lý dự án công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 1

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:50 - 15/11/2021)

TBMT: Gói thầu Mua sắm thiết bị thí nghiệm năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(15:15 - 03/11/2021)

TBMT: Gói thầu số 4: Xây lắp công trình Cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án 2081 khu vực xã Tân Phong, xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2021

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(15:56 - 02/11/2021)

TBMT: Gói thầu số 4: Xây lắp công trình Cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án 2081 khu vực xã Phong Thạnh A, xã Tân Phong, xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2021

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(09:33 - 02/11/2021)

TBMT: Gói thầu Mua sắm Phụ kiện lưới điện các loại; Mua sắm Sứ cách điện các loại; Mua sắm Trụ điện, đà cản và đế neo các loại; Mua sắm dây cáp điện các loại; Mua sắm thiết bị đóng cắt trung, hạ thế các loại

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(17:11 - 01/11/2021)

TBMT: Gói thầu số 4: Xây lắp công trình Cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án 2081 khu vực thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2021

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:20 - 28/10/2021)

Thông báo tổ chức đấu giá tài sản

(15:43 - 15/10/2021)

TBMT: Gói thầu số 1: Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại; Gói thầu số 3: Mua sắm hộp công tơ các loại

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:21 - 01/10/2021)

TBMT: Gói thầu số 10: Mua sắm VTTB dự phòng xử lý sự cố cho lưới điện 110kV; Gói thầu: Mua sắm phụ kiện và thiết bị các loại

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:20 - 16/09/2021)

TBMT: Gói thầu Mua sắm Lịch xuân Nhâm Dần năm 2022; Chọn Đơn vị tổ chức đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý năm 2021

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:44 - 14/09/2021)

TBMT: Gói thầu Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán các công trình lưới điện 22kV năm 2021

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(12:42 - 11/09/2021)

TBMT: Gói thầu số 6: Mua sắm Dụng cụ PCCC cho trạm 110kV; Gói thầu: Mua sắm băng keo cách điện trung áp phục vụ công tác giảm tổn thất điện năng.

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

TIN LIÊN QUAN