Đấu thầu

Thông báo mời thầu

Tin mới new

(07:51 - 14/06/2022)

TBMT: Gói thầu số 1: Mua sắm Máy biến áp siêu giảm tổn thất; Gói thầu số 2: Mua sắm LBS và Recloser; Gói thầu số 3: Mua sắm Thiết bị đóng cắt tụ

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:38 - 07/06/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10: Kiểm toán báo cáo quyết toán công trình Lắp MBA T2-40MVA TBA 110kV Đông Hải

(13:23 - 02/06/2022)

TBMT: Gói thầu Tư vấn giám sát các công trình kiến trúc năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:12 - 01/06/2022)

TBMT: Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ 6 tháng cuối năm 2022 cho Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:17 - 30/05/2022)

TBMT: Tư vấn Quản lý dự án các công trình kiến trúc năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:05 - 24/05/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4: Xây lắp công trình xây dựng Nhà làm việc Điện lực Vĩnh Lợi

(08:10 - 19/05/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán các công trình lưới điện 22kV năm 2021 - đợt 2

(07:13 - 04/05/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4: Xây lắp công trình xây dựng Nhà làm việc Điện lực Hòa Bình