Tin tức & hoạt động

EVNSPC thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tin mới new

(13:20 - 26/05/2023)

Điện lực Vĩnh Lợi thực hiện tiết kiệm chi phí góp phần đạt định mức chi phí Công ty giao

  Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tiết kiệm là “không xa xỉ,...

(13:18 - 24/05/2023)

Công ty Điện lực Bạc Liêu - Tiết kiệm điện góp phần vào sự bền vững năng lượng

  Năm 2022 vừa qua, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) đã triển...

(07:41 - 24/04/2023)

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ những điều nhỏ nhất

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu về...

(09:16 - 19/04/2023)

“Tiết kiệm thời gian” – Văn hóa trong Công ty Điện lực Bạc Liêu

  “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là chủ đề...

(08:40 - 18/04/2023)

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

  Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội khóa...