Tin mới new

(13:20 - 28/10/2021)

Thông báo tổ chức đấu giá tài sản

(15:43 - 15/10/2021)

TBMT: Gói thầu số 1: Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại; Gói thầu số 3: Mua sắm hộp công tơ các loại

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:21 - 01/10/2021)

TBMT: Gói thầu số 10: Mua sắm VTTB dự phòng xử lý sự cố cho lưới điện 110kV; Gói thầu: Mua sắm phụ kiện và thiết bị các loại

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:20 - 16/09/2021)

TBMT: Gói thầu Mua sắm Lịch xuân Nhâm Dần năm 2022; Chọn Đơn vị tổ chức đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý năm 2021

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:44 - 14/09/2021)

TBMT: Gói thầu Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán các công trình lưới điện 22kV năm 2021

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(12:42 - 11/09/2021)

TBMT: Gói thầu số 6: Mua sắm Dụng cụ PCCC cho trạm 110kV; Gói thầu: Mua sắm băng keo cách điện trung áp phục vụ công tác giảm tổn thất điện năng.

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...