Tin mới new

(08:28 - 06/05/2022)

Lãnh đạo Công ty và Công đoàn cơ sở thăm hỏi công nhân viên chức lao động Điện lực Phước Long

  Với phương châm hướng về cơ sở, vì đoàn viên và...

(16:21 - 04/05/2022)

Điện lực Giá Rai phối hợp chính quyền địa phương bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

  Ngày 18/4/2022, nhân viên Điện lực Giá Rai trong quá...

(16:37 - 25/04/2022)

Sôi nổi hoạt động hiến máu tình nguyện

  Nhằm phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn cơ...

(07:21 - 12/04/2022)

Huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022

  Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là yêu cầu bắt buộc đối với...

(07:28 - 07/04/2022)

Công ty Điện lực Bạc Liêu kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tài chính 3 tháng đầu năm 2022

  Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) thực hiện kế hoạch năm 2022 trong...

(08:02 - 04/04/2022)

Điện nông thôn Bạc Liêu sau 25 năm nhìn lại

  Ngay từ khi mới tái lập tỉnh Bạc Liêu, Công ty Điện lực Bạc...

(07:59 - 04/04/2022)

Dấu ấn 25 năm Công ty Điện lực Bạc Liêu

  Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và...

(07:56 - 04/04/2022)

Điện lực Giá Rai 28 năm phát triển

  Chi nhánh điện Giá Rai được thành lập vào 03/11/1994. Đơn...