Tin mới new

(07:23 - 22/03/2017)

Trái Đất này là của Chúng ta, cứu lấy Trái đất trước khi quá muộn!

         Hãy cùng chúng tôi,...

(09:06 - 16/03/2017)

Thủy điện "dồn sức" cho cao điểm mùa khô

         Hiện đã bắt đầu bước vào cao điểm...

(09:00 - 16/03/2017)

Hạ thành công rotor Thủy điện Thác Mơ mở rộng

         Đúng 11 giờ 30 phút ngày...

(08:54 - 16/03/2017)

Chính thức phát động chiến dịch Giờ trái đất 2017

         Sáng 5/3, tại Hà Nội, Bộ...

(13:26 - 14/03/2017)

Tổ Phụ nữ “Tiết kiệm điện”

         Ngày 06 tháng 3 năm 2017, Điện...

(13:21 - 14/03/2017)

Dự án xoá hộ câu phụ (Hộ chia hơi) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

          Nhằm nâng cao chất lượng điện năng...

(14:21 - 09/03/2017)

Công ty Điện lực Bạc Liêu tổ chức đào tạo văn hoá doanh nghiệp cho CNVC-LĐ

         Thực hiện chủ đề văn hoá doanh nghiệp...

(14:12 - 09/03/2017)

Công ty Điện lực Bạc Liêu tổng kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác nữ công năm 2016

         Ngày 8 tháng 3 hàng năm, phụ...