Tin mới new

(07:11 - 26/01/2018)

Bạc Liêu miền nhớ

Xa quê nhớ lắm Bạc Liêu Ngọt câu vọng cổ sớm chiều ngân nga Nhớ người ngàn dặm phương xa ...

(13:40 - 04/02/2017)

Đón xuân

(10:06 - 23/09/2016)

Phát quang đảm bảo An toàn

(07:31 - 19/09/2016)

Thương anh "Lính thợ đường dây"

(01:51 - 25/03/2016)

Truyện cười kế toán "Ế"

- Chàng: Em năm nay bao nhiêu tuổi? - Nàng: Em đã qua 29 mùa "Báo cáo tài chính". Còn...