Tin mới new

(14:38 - 06/10/2020)

TCBC: Tập đoàn Điện lực Việt Nam được vinh doanh tại "Lễ tôn vinh người nộp thuế tiêu biểu"

  Ngày 5/10/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế tổ chức Lễ Tôn vinh Người nộp thuế tiêu...

(09:25 - 21/09/2020)

TCBC EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (Giai đoạn 2020-2025)

  Chiều ngày 18/9/2020, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Đại hội...

(09:44 - 17/09/2020)

TCBC EVNSPC: Tình hình hoạt động trong tháng 8/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2020

  Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các...

(13:52 - 11/09/2020)

TCBC: EVN đưa vào hoạt động thử nghiệm nền tảng EVNSOLAR để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam

  Trong thời gian qua, các chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo của...

(13:49 - 11/09/2020)

TCBC: EVN nỗ lực tối đa để đáp ứng yêu cầu giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo

  Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế khuyến khích phát triển các nguồn điện...

(13:45 - 11/09/2020)

TCBC: Đánh giá tình hình cung cấp điện 4 tháng cuối năm 2020 và nhận định sơ bộ đối với năm 2021

(09:44 - 10/09/2020)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Bạc Liêu 8 tháng đầu năm 2020

  Trong 8 tháng đầu năm 2020, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp đủ điện phục...

(13:49 - 10/08/2020)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Bạc Liêu 7 tháng đầu năm 2020

  Trong 7 tháng đầu năm 2020, được sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam (Tổng...