Tin mới new

(07:43 - 05/12/2014)

CUNG CẤP ĐIỆN 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU MỘT NĂM NHÌN LẠI

Năm 2014 được dự báo là một năm khó khăn trong công tác cung cấp điện của miền Nam do phụ tại tăng...

(06:26 - 05/12/2014)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

Hoạt động kinh doanh điện năng không đơn thuần là mua và bán điện, đây còn là nhiệm vụ cung cấp...

(02:42 - 03/12/2014)

NÂNG CAO KỸ NĂNG LẬP CHIẾT TÍNH TRONG CÔNG TÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Với một công đoạn nhỏ, thời gian thực hiện không dài nhưng việc lập chiết tính mang nhiệm vụ khá...

(02:36 - 03/12/2014)

TẬP HUẤN CÔNG TÁC ÁP MÃ VẬT TƯ 16 KÝ TỰ CỦA EVN SPC

Để triển khai công tác áp mã Vật tư 16 ký tự của EVN SPC đạt được chất lượng và hiệu quả.

(01:45 - 14/11/2014)

Thực hiện “Ngày pháp luật trong Công ty Điện lực Bạc Liêu”

Để thiết thực hưởng ứng “Ngày Pháp luật năm 2014” có chất lượng, hiệu quả, tạo sự...

(01:38 - 14/11/2014)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU BỒI HUẤN CÔNG TÁC LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU HỆ THỐNG ĐO ĐẾM

Tổn thất điện năng trong quá trình phân phối là một vấn đề hết sức quan trọng, là chỉ tiêu ảnh...

(01:02 - 27/10/2014)

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM ĐIỆN TẠI TRƯỜNG HỌC

           Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền...

(08:50 - 21/10/2014)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU TẬP HUẤN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN NĂM 2014

        Ngày 16/10/2014, tại Công ty Điện lực Bạc Liêu đã...