Tin mới new

(01:43 - 04/02/2016)

Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 60 ngày Đây là nội dung được nêu tại Thông tư số...

(01:40 - 04/02/2016)

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Về việc quy định chi tiết và...

(01:35 - 04/02/2016)

Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Từ 2018, hỗ trợ ít nhất 10% cho người tham gia BHXH tự nguyện Từ ngày 01/01/2018, người tham gia...

(01:32 - 04/02/2016)

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Về việc quy định mức điều chỉnh...

(00:43 - 11/01/2016)

Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành điện, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

(00:31 - 11/01/2016)

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: về việc hướng dẫn thực hiện một...

(00:29 - 11/01/2016)

Thông tư 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế

Thông tư 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế: Về việc quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế...

(00:27 - 11/01/2016)

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp: hướng dẫn về...