Tin mới new

(08:13 - 14/05/2020)

TCBC: Tình hình hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 4 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020

  Trong tháng 4 năm 2020, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an...

(10:05 - 17/04/2020)

TCBC: Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19

  Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp...

(14:35 - 13/04/2020)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 3 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2020

  Trong tháng 3 năm 2020, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an...

(08:24 - 13/04/2020)

TCBC: THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GIẢM GIÁ ĐIỆN VÀ GIẢM TIỀN ĐIỆN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỐNG DỊCH COVID-19 TỪ THÁNG 4 ĐẾN 6 NĂM 2020

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GIẢM GIÁ ĐIỆN VÀ GIẢM TIỀN ĐIỆN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN...

(07:03 - 10/04/2020)

TCBC: EVN NỖ LỰC ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH COVID-19

  Hiện nay dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, ngày càng lan rộng tại nhiều...

(16:03 - 01/04/2020)

TCBC: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO NGHỊ ĐỊNH 81 - ĐIỀU 19. BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020

(16:00 - 01/04/2020)

TCBC: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO NGHỊ ĐỊNH 81 - THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP

(15:51 - 01/04/2020)

TCBC: EVN ĐỀ XUẤT HÀNG LOẠT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN ĐIỀU TRỊ, CƠ SỞ KHÁM CHỮA VÀ KHU CÁCH LY TẬP TRUNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ   Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020 ...