Tin mới new

(13:16 - 02/02/2021)

Lịch Tết – Nét đẹp văn hóa Công ty Điện lực Bạc Liêu

Gió mang chim én bay về Nắng, mai rộn rã bốn bề xuân sang Gửi anh, gửi chị khách hàng Lịch...

(15:09 - 29/12/2020)

Những hoạt động nổi bật của Điện lực thành phố Bạc Liêu hướng về cộng đồng xã hội

  Điện lực thành phố Bạc Liêu đã vận động CBCNV đóng góp hơn 272.723.000 đồng cho Quỹ...

(08:53 - 15/12/2020)

Các hoạt động “Tháng tri ân khách hàng” nét đẹp văn hóa đặc trưng của ngành Điện

  Trong năm 2020, trước nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19...

(20:10 - 09/12/2020)

Tuần lễ hồng - văn hóa nhân văn EVN

  Tuần lễ hồng là hoạt động định kỳ thường niên trong tập đoàn Điện lực Việt Nam, được...

(16:41 - 22/10/2020)

Sắc màu ngày 20/10 tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

          Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Giang sơn gấm vóc...

(08:41 - 22/10/2020)

Tình đồng nghiệp trong tôi

          Mười sáu năm công tác ngành điện là ngần ấy thời gian tôi trải...

(07:30 - 19/10/2020)

Văn hóa Công ty Điện lực Bạc Liêu qua hoạt động chăm lo tứ thân phụ mẫu và con CNVC-LĐ

  Trong thời gian qua, song song với công tác phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty...

(09:48 - 14/10/2020)

Tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực Điện lực tại huyện Hồng Dân

  Nhằm tuyên truyền cho người dân nhận thức sâu hơn về sử dụng điện an toàn tiết kiệm và...