Tin mới new

(03:27 - 01/12/2015)

Nghị định số 97/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Thời hạn giữ chức vụ quản lý tại DN Nhà nước là 5 năm Theo Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày...

(03:24 - 01/12/2015)

Nghị định số 106/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Điều kiện người đại diện công ty Nhà nước Theo Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của...

(03:18 - 01/12/2015)

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Mức ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư từ 1%-3% Theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày...

(03:13 - 01/12/2015)

Thông tư 46/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải: Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ

  Thông tư 46/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải: Quy định về tải trọng, khổ giới hạn...

(03:11 - 09/11/2015)

Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành điện, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

(02:40 - 09/11/2015)

Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

Lao động nữ mang thai được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Lao động nữ mang thai nếu có xác...

(02:37 - 09/11/2015)

Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ

Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...

(02:34 - 09/11/2015)

Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ: Về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Doanh nghiệp Nhà nước phải công bố chế độ tiền lương, thưởng trên website...