Tin mới new

(09:41 - 10/01/2020)

TCBC: Tình hình hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Bạc Liêu năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

  Trong năm 2019, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho...

(18:55 - 07/12/2019)

TCBC: EVN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG - 12/2019”

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ EVN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG -...

(18:50 - 07/12/2019)

TCBC: Tình hình hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 11 và mục tiêu nhiệm vụ tháng 12 năm 2019

  Trong tháng 11 năm 2019, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an...

(16:44 - 13/11/2019)

Ngăn chặn việc tuyên truyền hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” trên các thiết bị, phần mềm

  Hiện nay trên thị trường khu vực miền Nam vừa xuất hiện thiết bị biến đổi điện mặt trời...

(16:26 - 11/11/2019)

TCBC-PCBL: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 10 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2019

  Trong tháng 10 năm 2019, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an...

(13:54 - 01/11/2019)

TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động tháng 9/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2019

  Trong tháng 09 và 9 tháng đầu năm 2019 Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đảm bảo cung...

(13:53 - 01/11/2019)

TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động tháng 8/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2019

  Trong tháng 08 và 8 tháng đầu năm 2019 Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đảm bảo cung...

(13:51 - 01/11/2019)

TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động tháng 7/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 8/2019

  Trong tháng 7 năm 2019 Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đảm bảo cung cấp...