Tin mới new

(02:30 - 09/11/2015)

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ: Về đăng ký doanh nghiệp.

Rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN còn 3 ngày Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký...

(02:25 - 09/11/2015)

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài...

(07:44 - 05/10/2015)

Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành điện, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

(03:38 - 05/10/2015)

Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải-Bộ Y tế : Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe

Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT do Liên bộ Y tế và Giao thông Vận tải ban hành ngày...

(03:20 - 05/10/2015)

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC: Hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 17/8/2015, Liên bộ Công Thương, Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối...

(07:21 - 07/09/2015)

Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành điện, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

(02:11 - 01/09/2015)

Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg: Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngày 04/8/2015, thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg: Quy định tiêu chuẩn,...

(01:45 - 01/09/2015)

Thông tư số 110/2015/TT-BTC: Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày 28/7/2015, Chính phủ đã ban hành Thông tư số 110/2015/TT-BTC: Hướng dẫn giao dịch điện tử...