Tin mới new

(13:49 - 01/11/2019)

TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

  Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đảm bảo cung...

(13:48 - 01/11/2019)

TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động tháng 5/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 6/2019

  Trong tháng 5/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn...

(13:46 - 01/11/2019)

TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động tháng 4/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 5/2019

  Trong tháng 4/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn...

(13:44 - 01/11/2019)

TCBC-EVNSPC: Tình hình hoạt động quý I/2019; nhiệm vụ quý II và tháng 4/2019

  Trong Quý I/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đảm bảo cung cấp điện...

(13:40 - 01/11/2019)

TCBC-EVN SPC: Tình hình hoạt động tháng 02/2019 - mục tiêu, nhiệm vụ tháng 3/2019

  Trong tháng 02/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đảm bảo cung cấp...

(13:36 - 01/11/2019)

TCBC-EVN SPC: Tình hình hoạt động tháng 01/2019 - mục tiêu, nhiệm vụ tháng 2/2019

  Trong tháng 01/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đảm bảo đã đảm...

(08:50 - 18/10/2019)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 9 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10 năm 2019

  Trong tháng 9 năm 2019, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an...

(14:56 - 19/09/2019)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tháng 8 và mục tiêu nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

  Trong tháng 8 năm 2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an...