Tin mới new

(01:41 - 01/09/2015)

Nghị định 63/2015/NĐ-CP: Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Ngày 22/7/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2015/NĐ-CP: Quy định chính sách đối với người...

(01:31 - 01/09/2015)

Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Ngày 14/7/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiđã ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH:...

(07:17 - 06/08/2015)

Quy định ghi chỉ số công tơ và in phát hành hoá đơn tiền điện

  Xem Quy định ghi chỉ số công tơ và in phát hành hoá đơn tiền điện tại đây    

(08:15 - 28/07/2015)

Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ

Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số...

(02:18 - 28/07/2015)

Nghị định 59/2015/NĐ-CP: Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày 18/6/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP: Về quản lý dự án đầu tư xây dựng....

(02:13 - 28/07/2015)

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT: Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

Ngày 16/6/2015 Bộ Kế hoạch và đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT:Quy định chi tiết lập...

(02:06 - 28/07/2015)

Nghị định 58/2015/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ

Nghị định 58/2015/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng...

(01:00 - 28/07/2015)

Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành điện, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng