Tin mới new

(07:22 - 17/09/2019)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 8 và mục tiêu nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

  Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp...

(08:21 - 20/08/2019)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu 07 tháng đầu năm 2019

(11:02 - 26/07/2019)

Thông cáo báo chí: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy...

(13:00 - 15/07/2019)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu 06 tháng đầu năm 2019

(19:31 - 29/06/2019)

Thông tin báo chí: Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019

(19:26 - 29/06/2019)

Thông tin báo chí Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019

(08:39 - 13/06/2019)

Thông cáo báo chí: Công bố phát động chương trình bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới

  Ngày 12/06/2019 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức công bố phát...

(09:54 - 10/06/2019)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu 05 tháng đầu năm 2019