Tin mới new

(09:11 - 19/05/2015)

Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành điện, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

(08:50 - 19/05/2015)

Luật doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt...

(08:48 - 19/05/2015)

Luật bảo hiềm xã hội

Ngày 20/11/2014, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật...

(08:43 - 19/05/2015)

Nghị định: Quy định chi tiết về hợp đông xây dựng

Ngày 22/4/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy...

(08:41 - 19/05/2015)

Thông tư liên tịch: Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc tố cáo hành vi tham nhũng

Ngày 16/3/2015 Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban...

(08:03 - 19/05/2015)

Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành điện, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

(02:49 - 31/12/2014)

BẢNG TỔNG HỢP VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

(02:30 - 31/12/2014)

Thông tư quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia

Ngày 28/11/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 44/2014/TT-BCT quy...