Tin mới new

(02:26 - 31/12/2014)

Luật bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13: nhiều quy định cụ thể hơn và một số điểm thay...

(02:23 - 31/12/2014)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế

Theo Luật số 46/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 13/06/2014 về việc sửa đổi, bổ...

(06:49 - 24/12/2014)

Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Ngày 31/10/2014 Tổng Thanh tra chính phủ đã ban hành Thông tư số...

(06:48 - 24/12/2014)

Thông tư quy định quy trình tiếp công dân

Ngày 31/10/2014 Tổng Thanh tra chính phủ đã ban hành Thông tư số...

(01:02 - 23/12/2014)

Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành điện, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

(10:03 - 22/12/2014)

Thông tư quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia

Thông tư quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia. Ngày 05/11/2014 Bộ...

(02:40 - 25/11/2014)

Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành điện, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

(08:57 - 21/11/2014)

Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Điện lực- an toàn đập thuỷ điện - sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Chính phủ ban hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 quy định về xử...