Tin mới new

(08:50 - 18/10/2019)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 9 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10 năm 2019

  Trong tháng 9 năm 2019, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an...

(14:56 - 19/09/2019)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tháng 8 và mục tiêu nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

  Trong tháng 8 năm 2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an...

(07:22 - 17/09/2019)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 8 và mục tiêu nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

  Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp...

(08:21 - 20/08/2019)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu 07 tháng đầu năm 2019

(11:02 - 26/07/2019)

Thông cáo báo chí: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy...

(13:00 - 15/07/2019)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu 06 tháng đầu năm 2019

(19:31 - 29/06/2019)

Thông tin báo chí: Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019

(19:26 - 29/06/2019)

Thông tin báo chí Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019