Tin mới new

(13:23 - 07/11/2019)

Văn hóa ngồi xe ô tô

  Hiện nay việc ngồi xe ô tô cũng phải có văn hóa. Tôi có thể chắc chắn rằng, rất nhiều...

(09:16 - 31/10/2019)

Văn hóa Công ty Điện lực Bạc Liêu trong việc tham gia bảo vệ môi trường

  Văn hoá doanh nghiệp (VHDN) là một yêu cầu tất yếu cho sự phát triển của doanh nghiệp,...

(09:46 - 25/10/2019)

Điện lực Giá Rai triển khai không sử dụng rác thải nhựa có hại cho môi trường

  Hưởng ứng chủ đề Văn hóa Doanh nghiệp quý IV năm 2019 của Công ty Điện lực Bạc Liêu với...

(07:29 - 22/10/2019)

Văn hóa doanh nghiệp qua việc rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe

  Sức khỏe là vốn quý của con người, sức khỏe tốt giúp chúng ta lao động có hiệu quả, có...

(07:42 - 15/10/2019)

PC Bạc Liêu mang nét đẹp văn hóa đến CNVC-LĐ

  Nhằm nâng cao việc thực thi văn hóa trong Công ty Điện lực Bạc Liêu, hàng năm Công ty...

(08:02 - 14/10/2019)

Văn hóa trong việc tiết kiệm văn phòng phẩm

  Không ít người nghĩ, văn phòng phẩm là những thứ lặt vặt, chẳng là gì so với khối tài...

(16:48 - 04/10/2019)

Văn hóa Công ty Điện lực Bạc Liêu thể hiện qua phong trào Dân vận khéo

  Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo Chỉ thị số 37-CT/TU ngày...

(08:00 - 12/09/2019)

Nét đẹp văn hóa Công ty Điện lực Bạc Liêu trong công tác tổ chức sự kiện

  Sự kiện và tổ chức sự kiện chiếm một phần rất quan trọng trong đời sống xã hội chúng...