Tin mới new

(10:50 - 22/09/2022)

EVN SỬ DỤNG MẬT KHẨU MẠNH

An toàn thông tin trên môi trường số hiện là vấn đề cấp bách...

(10:49 - 12/09/2022)

EVNSPC CHUYỂN BIẾN NHANH VÀ MẠNH TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU QUẢN TRỊ

  Trong những năm qua, bên cạnh việc đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ...

(14:41 - 26/08/2022)

EVN hoàn thành vượt tiến độ nhiệm vụ kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

  Tại Đề án 06 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng...

(14:34 - 26/08/2022)

EVNSPC đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hướng tới doanh nghiệp số

  Thực hiện lộ trình chuyển đổi số của Chính phủ và Tập đoàn Điện...

(09:41 - 15/08/2022)

Công ty Điện lực Bạc Liêu đẩy mạnh chuyển đổi số qua ứng dụng dịch vụ điện trực tuyến

  Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cải cách thủ tục hành...

(10:58 - 21/07/2022)

Sơ kết tình hình thực hiện công tác Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Công ty Điện lực Bạc Liêu

  Chiều ngày 18/7/2022, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty)...

(12:53 - 16/07/2022)

EVN được vinh danh 'Top doanh nghiệp Công nghiệp 4.0'

  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được vinh danh “Top Doanh nghiệp...

(16:51 - 15/06/2022)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

  Trong những năm qua, ngành điện nói chung và Công ty Điện...