Tin mới new

(07:26 - 01/03/2022)

Triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật

  Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) triển khai phổ biến...

(07:19 - 17/02/2022)

Triển khai phổ biến Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022

(16:27 - 25/01/2022)

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực bổ sung tháng 01 và từ tháng 2/2022

  Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) yêu cầu Văn phòng,...

(17:58 - 24/12/2021)

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 01/2022

  Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) yêu cầu Văn phòng,...

(21:39 - 02/12/2021)

Thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 12/2021

  Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) yêu cầu Văn phòng,...

(13:26 - 29/10/2021)

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 11/2021

  Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) yêu cầu Văn phòng,...

(09:27 - 28/09/2021)

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 10/2021

  Thực hiện thông báo số 8508/TB-EVN SPC ngày 24/9/2021 của Tổng...

(16:05 - 01/09/2021)

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 9/2021

        Thực hiện thông báo số 7604/TB-EVN SPC ngày 27/8/2021...