Tin mới new

(10:03 - 22/12/2014)

Thông tư quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia

Thông tư quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia. Ngày 05/11/2014 Bộ...

(02:40 - 25/11/2014)

Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành điện, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

(08:57 - 21/11/2014)

Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Điện lực- an toàn đập thuỷ điện - sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Chính phủ ban hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 quy định về xử...

(08:52 - 21/11/2014)

Thông tư quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

       Bộ Công thương ban hành Thông tư số...

(07:01 - 21/11/2014)

Thông tư chi tiết một số nội dung về an toàn điện

1. Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện Ngày 02/10/2014...

(10:20 - 10/10/2014)

Văn bản chấp thuận hoá đơn điện tử của Cục thuế

(10:16 - 10/10/2014)

Thủ tục hồ sơ đăng ký mua điện

 

(08:12 - 01/10/2012)

Văn bản EVN

* Văn bản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam