Tin mới new

(08:03 - 11/12/2018)

Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2018

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đến tháng 11 năm 2018: 1.1. Về tình hình cung ứng...

(14:27 - 10/12/2018)

Thông cáo báo chí: EVNSPC Tình hình hoạt động tháng 11/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 12/2018

  Trong tháng 11/2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đảm bảo cung ứng điện...

(14:23 - 10/12/2018)

Thông cáo báo chí: EVN triển khai thực hiện "Tháng Tri ân khách hàng -12/2018"

  Với trách nhiệm và tinh thần tri ân các khách hàng sử dụng điện, Tập đoàn Điện lực Việt...

(15:50 - 12/11/2018)

Thông cáo báo chí: EVN Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018

  Trong tháng 10 năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện ổn định,...

(15:38 - 12/11/2018)

Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2018

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đến tháng 10 năm 2018: 1.1. Về tình hình cung ứng điện:...

(08:48 - 12/10/2018)

Thông cáo báo chí: Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Tình hình hoạt động tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018

  Trong 9 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung ứng đủ...

(08:21 - 10/10/2018)

Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2018

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đến tháng 9 năm 2018: 1.1. Về tình hình cung ứng...

(11:07 - 10/09/2018)

Thông cáo báo chí: Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2018

  Trong tháng 8 năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an...