Tin mới new

(11:03 - 12/04/2019)

Văn hóa sáng tạo nơi công sở

  Thúc đẩy sáng tạo trong công việc đang là mục tiêu hàng đầu của các nhà lãnh đạo bởi vì...

(17:13 - 11/04/2019)

Quy định về quy tắc ứng xử văn hóa trong Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam

(13:25 - 03/04/2019)

“Văn hoá đúng giờ” tại công sở thời hội nhập

  Bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, những hạn chế trong phong cách của người...

(13:16 - 03/04/2019)

Thực thi văn hóa doanh nghiệp gắn liền với công tác chuyên môn

  Văn hóa doanh nghiệp gắn liền với công tác chuyên môn – là phương châm Phòng An...

(10:59 - 03/04/2019)

Hiến máu tình nguyện: Một nét đẹp văn hóa của Công ty Điện lực Bạc Liêu

  Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách...

(08:33 - 22/03/2019)

Nét đẹp văn hóa của Công ty Điện lực Bạc Liêu trong công tác dịch vụ khách hàng

  Trong những năm qua Công ty ĐLBL đã hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, phục...

(10:52 - 12/03/2019)

Ý nghĩa sự kiện “Giờ Trái đất” – sự kiện tắt điện 1 tiếng đồng hồ vào thứ bảy cuối cùng trong tháng 3 hàng năm

  Chỉ còn vài ngày nữa thôi thì sự kiện Giờ Trái đất 2019 sẽ diễn ra trên toàn thế giới,...

(16:19 - 11/03/2019)

Phụ nữ_Nhân tố không thể thiếu trong phát triển Doanh nghiệp

          Khi đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập với...