Tin mới new

(10:23 - 11/06/2018)

Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm 2018

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 1.1. Về tình hình cung ứng điện: ...

(09:58 - 14/05/2018)

Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu năm 2018

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 1.1. Về tình hình cung ứng điện: ...

(13:46 - 11/04/2018)

Thông cáo báo chí: Phản ánh của khách hàng về vật dụng trong nhà bị nhiễm điện

  Ngày 08/4/2018, nhận được thông tin phản ánh từ khách hàng cho biết vật dụng trong nhà...

(09:23 - 14/03/2018)

Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 02 tháng đầu năm 2018

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 1.1. Về tình hình cung ứng điện: ...

(15:25 - 07/03/2018)

Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 01 tháng đầu năm 2018

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 1.1. Về tình hình cung ứng điện: ...

(08:15 - 19/01/2018)

Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017: 1.1. Về tình hình cung ứng điện: ...

(10:30 - 11/12/2017)

Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2017: 1.1. Về tình hình cung ứng...

(10:26 - 11/12/2017)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) tháng 11 năm 2017