Tin mới new

(16:32 - 14/11/2018)

Sáng kiến – Một phần giá trị cốt lõi trong văn hóa Công ty Điện lực Bạc Liêu

  Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một trong những công tác quan trọng trong hoạt...

(15:47 - 14/11/2018)

Văn hóa doanh nghiệp gắn liền với việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động

  Trong cuộc sống, không gì quan trọng bằng chính con người bạn. Một cơ thể khỏe mạnh là...

(10:34 - 07/11/2018)

Điện lực thành phố Bạc Liêu “vì khách hàng, vì doanh nghiệp”

  Trong những năm qua, đồng hành cùng với sự phát triển của địa phương nói riêng và tỉnh...

(10:26 - 07/11/2018)

Văn hóa trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

  Điện năng là nguồn năng lượng được sử dụng rộng rãi nhất, là tiền đề cho sự phát triển...

(10:52 - 19/10/2018)

Khám sức khỏe định kỳ – Sợi dây gắn kết Công ty với công nhân viên chức lao động

  Trong những năm vừa qua, Tổng Công ty Điện lực miền Nam nói chung và Công ty Điện lực...

(09:06 - 17/10/2018)

Kết nối khách hàng - Nét văn hóa của Công ty Điện lực Bạc Liêu

  “Khách hàng là sự tồn tại của chúng ta” - đó là khẩu hiệu mà mỗi công nhân...

(07:17 - 17/10/2018)

Văn hóa trong việc quảng cáo, tuyên truyền

  Chiều ngày 12/10/2018, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu diễn ra buổi Hội thảo...

(10:56 - 08/10/2018)

Thực thi văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp với khách hàng

  Khách hàng, nhân tố quan trọng hàng đầu trong quá trình tồn tại và phát triển của các...