Tin mới new

(09:17 - 18/07/2018)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của EVN SPC

  Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đảm bảo cung...

(13:49 - 10/07/2018)

Thông cáo báo chí: Nắng nóng diện rộng liên tục 40 độ, tiêu thụ điện ngày 4/7/2018 tiếp tục phá vỡ kỷ lục

  Do tình hình nắng nóng diện rộng duy trì liên tục 40 độ ở miền Bắc và miền Trung, ngày...

(13:45 - 10/07/2018)

Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 1.1. Về tình hình cung ứng điện: ...

(10:23 - 11/06/2018)

Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm 2018

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 1.1. Về tình hình cung ứng điện: ...

(09:58 - 14/05/2018)

Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu năm 2018

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 1.1. Về tình hình cung ứng điện: ...

(13:46 - 11/04/2018)

Thông cáo báo chí: Phản ánh của khách hàng về vật dụng trong nhà bị nhiễm điện

  Ngày 08/4/2018, nhận được thông tin phản ánh từ khách hàng cho biết vật dụng trong nhà...

(09:23 - 14/03/2018)

Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 02 tháng đầu năm 2018

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 1.1. Về tình hình cung ứng điện: ...

(15:25 - 07/03/2018)

Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 01 tháng đầu năm 2018

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 1.1. Về tình hình cung ứng điện: ...