Tin mới new

(14:40 - 08/02/2018)

Tặng quà Tết – nét văn hóa đẹp trong Công ty Điện lực Bạc Liêu

  Từ lâu, tặng quà Tết đã trở thành một phép ứng xử trong đạo lý làm người, một nét văn...

(13:53 - 12/01/2018)

Nghĩa tình Ấm áp "Nhà đồng nghiệp"

  Được sự quan tâm của Công ty Điện lực Bạc Liêu nhằm hỗ trợ giúp đỡ cho CNVC-LĐ hiện...

(11:01 - 21/12/2017)

Quy tắc ứng xử trong giao tiếp - một nét đẹp Văn hóa trong thu tiền điện khách hàng

           Bồi huấn Quy tắc ứng xử (QTƯX) đối với...

(10:34 - 18/12/2017)

Chung tay phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng

          Việc chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh...

(09:28 - 18/12/2017)

Tổng công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ nhà tình nghĩa tại tỉnh Bạc Liêu năm 2016 - 2017

           Quê hương Bạc Liêu với truyền thống...

(09:36 - 08/12/2017)

Điện lực thành phố Bạc Liêu – Mang thông tin đến với khách hàng

        Nằm trong các hoạt động nhằm hướng đến cải tiến và nâng...

(07:54 - 05/12/2017)

Giọt máu nghĩa tình

Tuần lễ hồng, lần thứ ba Chúng ta ngành điện, tham gia hết lòng Sẵn sàng chia giọt máu hồng Cứu...

(15:56 - 20/11/2017)

Tuyên truyền phổ biến pháp luật – Nét văn hóa mới của doanh nghiệp

        Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật...