Tin mới new

(08:15 - 19/01/2018)

Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017: 1.1. Về tình hình cung ứng điện: ...

(10:30 - 11/12/2017)

Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2017: 1.1. Về tình hình cung ứng...

(10:26 - 11/12/2017)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) tháng 11 năm 2017

(11:19 - 01/12/2017)

TCBC: Bộ Công Thương công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán...

(09:51 - 20/11/2017)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tháng 10 năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11 năm 2017

Xem chi tiết thông cáo báo chí tại đây

(09:47 - 20/11/2017)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) tháng 10 năm 2017

Xem chi tiết thông cáo báo chí tại đây

(09:43 - 20/11/2017)

Thông cáo báo chí: Công ty Điện lực Bạc Liêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2017: 1.1. Về tình hình cung ứng điện:...

(14:59 - 13/10/2017)

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017: