Tin mới new

(11:01 - 21/12/2017)

Quy tắc ứng xử trong giao tiếp - một nét đẹp Văn hóa trong thu tiền điện khách hàng

           Bồi huấn Quy tắc ứng xử (QTƯX) đối với...

(10:34 - 18/12/2017)

Chung tay phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng

          Việc chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh...

(09:28 - 18/12/2017)

Tổng công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ nhà tình nghĩa tại tỉnh Bạc Liêu năm 2016 - 2017

           Quê hương Bạc Liêu với truyền thống...

(09:36 - 08/12/2017)

Điện lực thành phố Bạc Liêu – Mang thông tin đến với khách hàng

        Nằm trong các hoạt động nhằm hướng đến cải tiến và nâng...

(07:54 - 05/12/2017)

Giọt máu nghĩa tình

Tuần lễ hồng, lần thứ ba Chúng ta ngành điện, tham gia hết lòng Sẵn sàng chia giọt máu hồng Cứu...

(15:56 - 20/11/2017)

Tuyên truyền phổ biến pháp luật – Nét văn hóa mới của doanh nghiệp

        Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật...

(16:52 - 08/11/2017)

Văn hoá trong việc sử dụng điện thoại

        Ngày nay việc giao tiếp qua điện thoại đã trở thành hoạt...

(10:49 - 23/10/2017)

Hành động hướng tới con người của Công ty Điện lực Bạc Liêu

          Trong các hoạt động của mình,...