Tin mới new

(10:49 - 23/10/2017)

Hành động hướng tới con người của Công ty Điện lực Bạc Liêu

          Trong các hoạt động của mình,...

(08:44 - 03/10/2017)

Phụ nữ Công ty Điện lực Bạc Liêu đồng hành cùng “Nét đẹp Văn hóa ngành Điện”

        Phụ nữ “một nửa của thế giới”, là hậu...

(13:28 - 05/09/2017)

Thực thi văn hóa doanh nghiệp ở Điện lực thành phố Bạc Liêu

        Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò...

(13:59 - 14/08/2017)

Nhà đồng nghiệp – một nét văn hoá Công ty Điện lực Bạc Liêu

        Hiện nay, trong toàn Công ty Điện lực Bạc...

(08:33 - 25/07/2017)

Tuyên truyền “Quy tắc ứng xử; đạo đức nghề nghiệp và thái độ phục vụ” đối với nhân viên tại Điện lực Hồng Dân

        Nhằm nâng cao công tác dịch vụ...

(14:00 - 18/07/2017)

Lãnh đạo Công ty Điện lực Bạc Liêu làm việc với Điện lực Phước Long về thực thi Văn hóa doanh nghiệp và Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp

        Lúc 6 giờ 30 phút ngày 14/7/2017,...

(07:26 - 07/07/2017)

Văn hóa giao thông – Cần nâng ý thức

        Sáng nay, tôi đang trên đường đi...

(10:08 - 29/06/2017)

Nét đẹp văn hóa ứng xử của Phụ nữ PCBL - Năng động - Tự tin - Sáng tạo

          Xuất phát từ đặc điểm ngành...