Tin mới new

(17:06 - 10/10/2018)

Kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

  Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành văn bản số 320/CV-CĐĐVN ngày 28/9/2018 về việc...

(08:28 - 08/10/2018)

Đảng uỷ Công ty Điện lực Bạc Liêu kiểm tra công tác Đảng tại Chi bộ Điện lực Vĩnh Lợi

  Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Tổ kiểm tra Đảng uỷ Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đến kiểm tra...

(13:57 - 26/09/2018)

Vào Đảng để phụng sự Tổ quốc

          Bác Hồ kính yêu đã dạy “Vì sao chúng...

(13:11 - 26/09/2018)

Họp Chi bộ Cơ quan Công ty

            Ngày 07 tháng 9 năm 2018 tại Văn...

(07:26 - 24/09/2018)

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Điện lực Hồng Dân

  Được sự chấp thuận của Đảng bộ Công ty Điện lực Bạc Liêu, ngày 13/9/2018 Chi bộ Điện...

(14:16 - 13/09/2018)

Chi đoàn Điện lực thành phố Bạc Liêu với những hoạt động nổi bật năm 2018

  Với số lượng 26 đoàn viên chiếm 16,77% trên tổng số đoàn viên của Đoàn Cơ sơ Công ty...

(08:28 - 10/09/2018)

Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Bạc Liêu sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng

  Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của Đoàn viên thanh niên trong Công...

(16:53 - 27/08/2018)

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Điện lực Vĩnh Lợi

  Vào ngày 17/8/2018, Chi bộ Điện lực Vĩnh Lợi đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên...