Tin mới new

(07:08 - 04/03/2016)

Sự hài lòng của khách hàng việc làm không khó

“Khách hàng là sự tồn tại của chúng tôi”.Từ nhận định...

(07:39 - 15/01/2016)

Văn hoá doanh nghiệp kết nối yêu thương

Ngày nay, văn hóa doanh nghiệp đã và đang đóng một vai...

(10:13 - 08/01/2016)

Học người xưa cách nói chuyện để thu phục lòng người

Trong một doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô lớn, là...

(00:54 - 16/12/2015)

Xây dựng văn hoá sáng tạo nơi công sở

Đẩy mạnh công tác sáng tạo trong công việc tạo ra nhiều sáng kiến,...

(02:20 - 12/12/2015)

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn trong thực thi văn hoá doanh nghiệp

Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo tồn và phát triển văn hóa...

(02:14 - 12/12/2015)

Điện lực Hồng Dân phát động tháng “Tri ân khách hàng’’

Vào ngày 07 tháng 12 năm 2015 Điện lực Hồng Dân đã tổ chức...

(00:54 - 11/12/2015)

Điện lực Phước Long quyết tâm, đoàn kết thực hiện văn hoá doanh nghiệp để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Để triển khai các hoạt động Tháng “Tri ân khách hàng”...

(00:45 - 11/12/2015)

Công tác xây dựng văn hoá giao tiếp khách hàng tại Điện lực Vĩnh Lợi

Trong những năm gần đây, hòa cùng xu thế hội nhập để văn hóa...