Tin mới new

(10:17 - 15/07/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

(13:41 - 14/07/2022)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Xây dựng tổ thí nghiệm, sửa chữa MBA và láng sân nền thuộc Đội QL VHLĐ cao thế - PCBL

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(11:04 - 13/07/2022)

TBMT: Mua sắm máy biến áp cho công trình ngoài 2081

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(11:08 - 01/07/2022)

TBMT: Mua sắm thiết bị Nâng cấp mạng truyền dẫn đường trục nội tỉnh phục vụ điều hành sản xuất băng thông 10Gbps tại Công ty Điện lực Bạc Liêu; Mua sắm Phụ kiện lưới điện và dây cáp điện các loại.

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:51 - 14/06/2022)

TBMT: Gói thầu số 1: Mua sắm Máy biến áp siêu giảm tổn thất; Gói thầu số 2: Mua sắm LBS và Recloser; Gói thầu số 3: Mua sắm Thiết bị đóng cắt tụ

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:38 - 07/06/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10: Kiểm toán báo cáo quyết toán công trình Lắp MBA T2-40MVA TBA 110kV Đông Hải

(13:23 - 02/06/2022)

TBMT: Gói thầu Tư vấn giám sát các công trình kiến trúc năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:12 - 01/06/2022)

TBMT: Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ 6 tháng cuối năm 2022 cho Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...