Tin mới new

(13:34 - 29/03/2023)

Vệ sinh hệ thống đo đếm khách hàng trạm chuyên dùng trung áp

  Để thực hiện tốt công tác cấp điện trong các tháng...

(13:33 - 29/03/2023)

Triển khai thay công tơ điện tử trên địa bàn huyện Hòa Bình

  Nhằm hoàn thành mục tiêu thay 100% công tơ cơ thành...

(13:27 - 29/03/2023)

Hướng đến Tương lai, Hành động ngay

  Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2023 với thông điệp: “Chung tay...

(13:24 - 29/03/2023)

Điện lực thành phố Bạc Liêu hưởng ứng sự kiện giờ trái đất năm 2023

  Sáng ngày 25/3/2023, Điện lực thành phố Bạc Liêu phối hợp...

(13:19 - 29/03/2023)

Tiết kiệm điện – Thành thói quen

  Chiến dịch Giờ Trái đất được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên...

(13:15 - 29/03/2023)

Buổi trao đổi công tác thực hiện lịch họp trên Cổng thông tin nội bộ

  Công ty Điện lực Bạc Liêu đã và đang áp dụng đăng...

(13:20 - 27/03/2023)

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực Điện lực

  Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền kiến thức...

(13:14 - 27/03/2023)

Điện lực Phước Long chung tay cùng khách hàng hưởng ứng Giờ Trái đất

  Giờ Trái Đất là chiến dịch thường niên có quy mô...